HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. (Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011)

2. Cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự:
- Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ);

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:
- Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (theo mẫu).Hoặc khai online.
- Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị đăng ký hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, bản dịch (nếu có) (Dịch Thuật Khải Phong sẽ dịch thuật, công chứng, sao y bản chính các tài liệu liên quan đến thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giúp Quý khách);
- Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên;

4. Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự:
Bước 1: 
Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, giá cả. Phương thức giao nhận tận nơi.
Bước 2: 
Trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành thực hiện công việc cho Quý khách
Bước 3:.
Trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian.

5. Dịch vụ hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự cho quý khách:
- Dịch thuật, công chứng, sao y bản chính cho quý khách.
Tư vấn các thủ tục pháp lý có liên quan theo yêu cầu khác.
Các dịch vụ tư vấn  này hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, giúp quý khách thực hiện được thủ tục nhanh chóng và tiện ích.

 Quý khách chỉ cần gửi email bản Scan tài liệu, hình ảnh tới công ty, chúng tôi sẽ in ấn, photo tài liệu cho quý khách.