Dịch thuật tiếng Anh


Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức  được dùng làm việc trong các tổ chức Quốc tế .Hiện nay trên thế giới có khoảng 385 triệu người nói Tiếng Anh  như ngôn ngữ đầu tiên, và khoảng 1 tỷ người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Vì vậy, Dịch thuật Tiếng Anh không thể thiếu bởi lẽ: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong tất cả các hình thức thông tin liên lạc quốc tế như: kinh doanh, ngoại giao, khoa học, hàng không…

Khi làm việc với các đối tác ở nước ngoài, tài liệu được cung cấp chủ yếu bằng tiếng Anh. Để có thể sử dụng các tài liệu này trong công việc riêng, Quý vị cần phải dịch sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Là một công ty dịch thuật uy tín, dịch thuật Khải Phong với mạng lưới rộng lớn của các dịch giả chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu  tiếng Anh của Quý vị.  Bản dịch tài liệu của Quý vị sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt sẽ được hoàn thành một cách chất lượng và nhanh nhất.

Nếu bạn có nhu cầu dịch một Hợp đồng kinh tế, một Hồ sơ thầu, một Dự án, một Báo cáo tài chính hay chỉ một E-mail giao dịch khách hàng v.v từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt hoặc ngược lại, hãy lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi cam kết về thời hạn trao trả bản dịch, sự chính xác về thời gian và chất lượng của mỗi bản dịch đã giúp chúng tôi gắn kết với những khách hàng hiện tại và tự tin làm hài lòng những khách hàng khác trong tương lai.