CÁC LOẠI NGÔN NGỮ LIÊN QUAN CHẶT CHẼ VỚI TIẾNG ANH

Ngày đăng: Lượt xem 677.

CÁC LOẠI NGÔN NGỮ LIÊN QUAN CHẶT CHẼ VỚI TIẾNG ANH

Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình những loại ngôn ngữ nào gần gũi với Tiếng Anh nhất không?


Tiếng Anh là ngôn ngữ hiện tại được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Các hoạt động giao dịch, đi lại, du lịch, ngoại giao giữa các quốc gia với nhau phần lớn đều được sử dụng tiếng Anh. Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình những loại ngôn ngữ nào gần gũi với Tiếng Anh nhất không?

Nắm được những đặc điểm chung này sẽ là một lợi thế cho các công tác dịch thuật  của các biên dịch viên

Ngoại trừ các quốc gia sử dụng ngôn ngữ tượng hình, những quốc gia sử dụng chữ La Tinh làm quốc ngữ sẽ có bao nhiêu quốc gia có ngôn ngữ liên quan với tiếng Anh?

Nếu biết được những ngôn ngữ này thì bạn có dự định học thêm một trong số chúng không?

Vì có nguồn gốc gần với tiếng Anh nhất nên việc học ngôn ngữ mới có phần thuận lợi hơn.

Đôi khi việc gần gũi về nguồn gốc ngôn ngữ cũng có nguyên nhân từ văn hóa và truyền thống xa xưa của các quốc gia.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin của các loại ngôn ngữ có quan hệ chặt chẽ với Tiếng Anh nhất:

1. Scots

2. Frisian

3. Hà Lan

4. Tiếng Đức

5. Tiếng Na uy

 

Liên hệ

Công ty Dịch thuật Khải Phong

Địa chỉ: 182 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 0939.036.893 - 0902.983.483

Email: khaiphongdichthuat@gmail.com